about me

Services

CREATIVE  MARKETING

CREATIVE MARKETING

Khả năng sáng tạo, bắt trend nhanh tạo điểm nhấn trong nội dung Marketing ở thời đại mà "Cá nhanh nuốt cá chậm" độ nhạy trong sáng tạo và liên kết với sản phẩm của mình rất quan trọng.

CREATIVE CONTENT

CREATIVE CONTENT

Khả năng viết bài PR, proposal về sản phẩm, sự kiện, bài post sáng tạo bắt trend nhanh mang lại tương tác cao.

EVENT PLANNING

EVENT PLANNING

Lên kế hoạch và tổ chức sự kiện các dạng sự kiện từ ra mắt sản phẩm, activation, offline, launching, gameshow, ca nhạc, thankyou party, truyền hình trực tiếp,...

COMMUNITY BUILDER

COMMUNITY BUILDER

Khả năng xây dựng cộng đồng fan trung thành với sản phẩm của bạn. Cộng đồng sẽ giúp cho bạn tiết kiệm chi phí marketing bằng cách đánh mạnh vào marketing truyền miệng.

WORK PROCCES

Discuss

Discuss

Idea

Idea

Design

Design

Develop

Develop

Test

Test

Launch

Launch

Proud to work with

Fun Fact

5 COUNTRIES VISITED

5 COUNTRIES VISITED

500+ Events

500+ Events

259+ COFFEE SHOPS VISITED

259+ COFFEE SHOPS VISITED

Dort verbrachte er die letzten lebensjahre und arbeitete hauptsächlich an weiteren ausgaben seines rechtschreibwörterbuches hausarbeit schreiben lassen