portfolio

Tổng Hợp Sự Kiện Đã Tham Gia Tổ Chức

OKGO TRAVEL PLATFORM

Project Manager

DSS CLUB

APP DSS CLUB

Truyền Hình Trực Tiếp Lễ Trao Giải Quả Bóng Vàng Việt Nam 2017

Lễ Ra Mắt Thương Hiệu Truyền Thông Mới Của Tổng Cục Du Lịch Singapore